פרשת שבוע מאת מרצי המדרשה

בכל שבוע אנו שולחים דבר תורה שנכתב ע"י אחד המרצים/מרצות הדרשה

לעיון בדברי התורה מהשבועות האחרונים לחצי על הפרשה המבוקשת:

שימו לב- פרשות השבוע האחרונות מצויות בתחתית הרשימה

 

כותרת המאמר שם הפרשה שנה שם המחבר/תסמל מיון
מנח ועד איוב – מחורבן העולם ליישובו נח ה'תשע"ה ד"ר רבקה רביב
מקומן של מצוות המקום ראה ה'תשע"ה ד"ר רבקה רביב
מקומן של מצוות המקום ראה ה'תשע"ה ד"ר רבקה רביב
משה רבינו – משה מורינו בא ה'תשע"ו ד"ר רבקה רביב
דבר תורה משפטים-שקלים משפטים ה'תשע"ז ד"ר רבקה רביב
דבר תורה לפרשת נשא נשא ה'תשע"ז ד"ר רבקה רביב
דבר תורה פרשת האזינו האזינו ה'תשע"ז ד"ר רבקה רביב
דבר תורה לפרשת ויחי ויחי ה'תשע"ח ד"ר רבקה רביב
שהקדושה שייכת לכל תחומי החיים. קדושים ה'תשע"ט ד"ר רבקה רביב
פרשת ויצא ויצא ה'תשע"ז גב' בת שבע רוט
דבר תורה תזריע מצורע תזריע ה'תשע"ז גב' בת שבע רוט
דבר תורה לפרשת כי תצא כי תצא ה'תשע"ח גב' בת שבע רוט
המחלוקת על המנהיגות קרח ה'תשע"ד הרב הלל רחמני
"ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם."(בראשית, מח, ז) ויחי ה'תשע"ה הרב הלל רחמני
ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר ל א ציוה אותם שמיני ה'תשע"ו הרב הלל רחמני
מה יותר מעולה מלהיות נביא? בלק ה'תשע"ו הרב הלל רחמני
פרשת השבוע ויגש ה'תשע"ז הרב הלל רחמני
דבר תורה לפרשת ואתחנן ואתחנן ה'תשע"ח הרב הלל רחמני
ויגש אליו יהודה ויגש ה'תש"ף הרב הלל רחמני
ויגש אליו יהודה ויגש ה'תש"ף הרב הלל רחמני