בחינות סמסטר א' תש"ף

בס"ד ט"ו טבת תש"פ 12 ינואר 2020

לכל תלמידות המדרשה

בחינות סמסטר א' תש"ף
בחינות סמסטר א' מועד א' יתפרסו על פני השבועיים האחרונים של
הסמסטר, בין התאריכים:

יום רביעי יח' טבת  (15.1.20 ) - עד יום שלישי ב' שבט  (28/01/2020) 

המבחנים מתקיימים בזמן השיעורים באותו מקום באותה שעה של
כל שיעור ושיעור.
מבחן שנקבע לשבוע הראשון של הבחינות (או מועד מיוחד),
השיעורים הבאים יתקיימו כרגיל למרות שהיה כבר מבחן והנוכחות
בהם היא תנאי לבדיקת המבחן . קורס שלא מופיע בלוח המבחנים,
השיעורים יתקיימו כרגיל ויש לשאול את המרצה כיצד יקבע הציון.
בדרך כלל המבחנים באוניברסיטה מתקיימים בחופשת הסמסטר
לכן המדרשה מקדימה את זמן המבחנים כדי שלא תיווצר חפיפה .

מועד ב' יתקיים בימים רביעי חמישי א-ב אדר תש"ף – –
(26-27/02/2020) מ- 10:00 עד 13:00 בספריה
את העבודות יש להגיש לא יאוחר מתאריך כח' שבט תש"ף (23.2.20)
תלמידות המגישות את העבודה למזכירות (ולא למרצה) צריכות להגיש עותק מודפס ולמלא
טופס הגשת עבודה הנמצא במזכירות.
מזכירות המדרשה