בחינות תשפ"ג

                                                          לבנות המדרשה

                                                     בחינות סמסטר ב' תשפ"ג

בחינות סמסטר ב' מועד א' יתפרסו על פני השבועיים האחרונים של הסמסטר, בין התאריכים:

יום ראשון כט' בסיון (18.6.2023) - יום חמישי י' בתמוז (29.6.2023)

המבחנים מתקיימים בזמן השיעורים הקבוע של כל שיעור ושיעור.

מבחן שנקבע לשבוע הראשון של הבחינות,(או מועד מיוחד) השיעורים הבאים יתקיימו כרגיל למרות שהיה כבר מבחן והנוכחות בהם היא תנאי לבדיקת המבחן. קורס שלא מופיע בלוח המבחנים, השיעורים יתקיימו כרגיל ויש לשאול את המרצה כיצד יקבע הציון.

בדרך כלל המבחנים באוניברסיטה מתקיימים בחופשת הסמסטר לכן המדרשה מקדימה את זמן המבחנים כדי שלא תיווצר חפיפה .

מועדי ב'- תאריך יפורסם בהמשך

לצפייה בתאריכי המבחנים

בהצלחה לכולן

מזכירות המדרשה