בחינות סוף שנה - תשפ"א

לבנות המדרשה

בחינות סמסטר ב' תשפ"א

בחינות סמסטר ב' מועד א' יתפרסו על פני השבועיים האחרונים של הסמסטר, בין התאריכים: שבוע ראשון - יום ראשון י' בתמוז – יום חמישי יד' בתמוז (6.24-20), שבוע שני - יום שני יח' בתמוז – יום רביעי כ' תמוז (6.30-28). המבחנים מתקיימים בזמן השיעורים בזום באותה שעה של כל שיעור ושיעור.

מבחן שנקבע לשבוע הראשון של הבחינות,(או מועד מיוחד) השיעורים הבאים יתקיימו כרגיל למרות שהיה כבר מבחן והנוכחות בהם היא תנאי לבדיקת המבחן.

קורס שלא מופיע בלוח המבחנים, השיעורים יתקיימו כרגיל ויש לשאול את המרצה כיצד יקבע הציון.

תאריכי בחינות שבוע ראשון

תאריכי בחינות שבוע שני

בדרך כלל המבחנים באוניברסיטה מתקיימים בחופשת הסמסטר לכן המדרשה מקדימה את זמן המבחנים כדי שלא תיווצר חפיפה.

מועד ב' יתקיים בימים רביעי - חמישי ה' – ו' אב )7.15-14)

בהצלחה לכולן

מזכירות המדרשה