בחינות תשפ"ב

                                                          לבנות המדרשה

                                                     בחינות סמסטר א' תשפ"ב

בחינות סמסטר א' מועד א' יתפרסו על פני השבועיים האחרונים של הסמסטר, בין התאריכים: יום ראשון כט' טבת (2.1.2022)

עד יום חמישי ד' שבט (6.1.2022)

המבחנים מתקיימים בזמן השיעורים באותה שעה של כל שיעור ושיעור.

מבחן שנקבע לשבוע הראשון של הבחינות,(או מועד מיוחד) השיעורים הבאים יתקיימו כרגיל למרות שהיה כבר מבחן והנוכחות בהם היא תנאי לבדיקת המבחן. קורס שלא מופיע בלוח המבחנים, השיעורים יתקיימו כרגיל ויש לשאול את המרצה כיצד יקבע הציון.

בדרך כלל המבחנים באוניברסיטה מתקיימים בחופשת הסמסטר לכן המדרשה מקדימה את זמן המבחנים כדי שלא תיווצר חפיפה .

מועד ב' יתקיים בימים : ראשון-שני י"ט-כ' באדר א' 20-21/2

בהצלחה לכולן

מזכירות המדרשה