קול קורא - דרישה 4

קול קורא

לכתב העת 'דרישה' גיליון מספר 4 תשע"ט

בעריכת הרב ד"ר יהודה זולדן

כתב העת דרישה בהוצאת המדרשה באוניברסיטת בר אילן מפרסם מאמרים בתורה שבעל פה - משנה, גמרא, אגדה והלכה. מגמת כתב העת היא לעודד נשים לכתיבה בתחומים אלו.

מאמרים ברמה תורנית גבוהה, כתובים לפי כללי הכתיבה המקובלים באקדמיה, בהיקף של עד 7,000 מילים (כולל הערות שוליים) יש לשלוח עד לפורים תשע"ט

לרב ד"ר יהודה זולדן zoldanye@gmail.com

או לד"ר טובה גנזל ganzelct@yahoo.com
כתב העת מתוכנן לצאת לאור לקראת חג השבועות תשע"ט

מאמרים שיתקבלו יזכו במלגה

ליווי בכתיבה ובעריכה יינתן למעוניינות ע"י הרב ד"ר יהודה זולדן.

ניתן לעיין בחוברות דרישה 1-3 באתר המדרשה.