לוח שנה אקדמי בבר אילן

לוח זמנים אקדמי אוניברסיטת בר אילן

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב 2022-2021

 

יום ראשון ללימודים: יום ראשון, ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021

חופשת חנוכה: יום ראשון, א' בטבת תשפ"ב, 5 בדצמבר 2021
(בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00)

צום י' בטבת (אין לימודים): יום שלישי, י' בטבת תשפ"ב, 14 בדצמבר 2021
 

יום אחרון ללימודים בסמסטר א': יום שישי, י"ב בשבט תשפ"ב, 14 בינואר 2022

חופשה בין הסמסטרים: מיום ראשון, י"ד בשבט תשפ"א, 16 בינואר 2022
עד יום שישי, כ"א באדר תשפ"א, 5 במרץ 2021 (כולל)
 

חופשת פורים: מיום חמישי, י"ג באדר תשפ"א, 25 בפברואר 2021
עד יום שלישי, כ"ח באדר א' תשפ"ב, 1 במרץ 2022 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב': יום רביעי, כ"ט באדר א' תשפ"ב, 2 במרץ 2022
 

חופשת פסח: מיום שלישי, י"א בניסן תשפ"ב, 12 במרץ 2022
עד יום שבת, כ"ב בניסן תשפ"ב, 23 באפריל 2022 (כולל)
 

חידוש הלימודים: יום ראשון, כ"ג בניסן תשפ"ב, 24 באפריל 2022
 

יום הזיכרון ויום העצמאות (הוקדם): מיום רביעי, ג' באייר תשפ"ב, 4 במאי 2022
עד יום חמישי, ד' באייר תשפ"ב, 5 במאי 2022 (כולל)
 

חופשת יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר תשפ"ב, 29 במאי 2021
 

חופשת חג שבועות: מיום ראשון, ן' בסיון תשפ"ב, 5 ביוני 2022
עד יום שני, ז' בסיון תשפ"ב, 6 ביוני 2022 (כולל)
 

יום הסטודנט: (ט"נ) (משעה 14:00)
 

חופשת בחינות סמסטר ב': מיום ראשון, כ"ז בסיון תשפ"ב, 26 ביוני 2022
עד יום שישי, ח' באב תשפ"ב, 5 באוגוסט 2022 (כולל)

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב': יום שישי, כ"ה בסיון תשפ"ב, 24 ביוני 2022

צום י"ז בתמוז (אין לימודים): יום ראשון, י"ח בתמוז תשפ"ב, 17 ביולי 2022 (אין בחינות)

צום ט' באב (נדחה): יום ראשון, י' באב תשפ"ב, 7 באוגוסט 2022 (אין לימודים)

סמסטר קיץ: מיום שני, י"א באב תשפ"ב, 8 באוגוסט 2022
ועד יום שישי, כ"ז באלול תשפ"ב, 23 בספטמבר 2022 (כולל)

יום ראשון ללימודים בתשפ"ג: יום ראשון, כ"ח בתשרי תשפ"ג, 23 באוקטובר 2022


מועדים של המגזר הלא-יהודי עד סוף שנה"ל תשפ"ב (בכפוף לנוהל המצ"ב)


הערות:

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל).
 
ביום שני, י"ב בחשון תשפ"א, 18 באוקטובר 2021, בשעות 12:00-14:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו בניסן תשפ"ב, 28 באפריל 2022, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.
 
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ז בניסן תשפ"ב, 29 באפריל 2022, בשעות 12:00-14:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (הוקדם), יום שלישי, ב' באייר תשפ"ב, 3 במאי 2022, לא יתקיימו לימודים בין השעות 12:00-14:00 עקב קיום עצרת זיכרון. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.
 
בערב יום ירושלים, יום ראשון, כ"ז באייר תשפ"א, 9 במאי 2021, יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
 
ביום ראשון, י"ח בתמוז תשפ"א, 17 ביולי 2022, לא תתקיימנה בחינות.
 
ביום ראשון, י' באב תשפ"ב, 7 באוגוסט 2022, לא תתקיימה בחינות.
 

זמני תפילת מנחה בבית הכנסת: 12:30, 13:35, 14:30, 15:35
זמני תפילת ערבית בבית הכנסת: 17:35, 19:35