לוח שנה אקדמי בבר אילן

לוח זמנים אקדמי אוניברסיטת בר אילן

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"א 2021-2020

יום ראשון ללימודים: יום ראשון, ל' בתשרי תשפ"א, 18 באוקטובר 2020
 

חופשת חנוכה: יום ראשון, כ"ז בכסלו תשפ"א, 13 בדצמבר 2020
(בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00)
 

צום י' בטבת (אין לימודים): יום שישי, י' בטבת תשפ"א, 25 בדצמבר 2020
 

יום אחרון ללימודים בסמסטר א': יום שישי, ט' בשבט תשפ"א, 22 בינואר 2021
 

חופשה בין הסמסטרים: מיום ראשון, י"א בשבט תשפ"א, 24 בינואר 2021
עד יום שישי, כ"א באדר תשפ"א, 5 במרץ 2021 (כולל)
 

חופשת פורים: מיום חמישי, י"ג באדר תשפ"א, 25 בפברואר 2021
עד יום ראשון, ט"ז באדר תשפ"א, 28 בפברואר 2021 (כולל)
 

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב': יום ראשון, כ"ג באדר תשפ"א, 7 במרץ 2021
 

חופשת פסח: מיום שני, ט' בניסן תשפ"א, 22 במרץ 2021
עד יום ראשון, כ"ב בניסן תשפ"א, 4 באפריל 2021 (כולל)
 

חידוש הלימודים: יום שני, כ"ג בניסן תשפ"א, 5 באפריל 2021
 

יום הזיכרון ויום העצמאות (הוקדם): מיום רביעי, ב' באייר תשפ"א, 14 באפריל 2021
עד יום חמישי, ג' באייר תשפ"א, 15 באפריל 2021 (כולל)
 

חופשת יום ירושלים: יום שני, כ"ח באייר תשפ"א, 10 במאי 2021
 

חופשת חג שבועות: מיום ראשון, ה' בסיון תשפ"א, 16 במאי 2021
עד יום שלישי, ז' בסיון תשפ"א, 18 במאי 2021 (כולל)
 

יום הסטודנט: (ט"נ) (משעה 16:00)
 

צום י"ז בתמוז (אין לימודים): יום ראשון, י"ז בתמוז תשפ"א, 27 ביוני 2021
 

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב': יום רביעי, כ' בתמוז תשפ"א, 30 ביוני 2021
 

חופשת בחינות סמסטר ב': מיום חמישי, כ"א בתמוז תשפ"א, 1 ביולי 2021
עד יום שישי, כ"ח באב תשפ"א, 6 באוגוסט 2021 (כולל)
 

סמסטר קיץ: מיום ראשון, ל' באב תשפ"א, 8 באוגוסט 2021
ועד יום ראשון, כ"ח באלול תשפ"א, 5 בספטמבר 2021 (כולל)
 

יום ראשון ללימודים בתשפ"ב: יום ראשון, ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021
 


מועדים של המגזר הלא-יהודי עד סוף שנה"ל תשפ"א (בכפוף לנוהל המצ"ב)


הערות:

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל).
 
ביום חמישי, י"א בחשון תשפ"א, 29 באוקטובר 2020, בשעות 12:00-14:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ה בניסן תשפ"א, 7 באפריל 2021, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.
 
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ו בניסן תשפ"א, 8 באפריל 2021, בשעות 12:00-14:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (הוקדם), יום שלישי, א' באייר תשפ"א, 13 באפריל 2021, לא יתקיימו לימודים בין השעות 12:00-14:00 עקב קיום עצרת זיכרון. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.
 
בערב יום ירושלים, יום ראשון, כ"ז באייר תשפ"א, 9 במאי 2021, יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
 
בחינות לקורסי יסוד יתקיימו בשבוע וחצי האחרונים של כל חופשת סמסטר.
 
ביום ראשון, י"ז בתמוז תשפ"א, 27 ביוני 2021, לא תתקיימנה בחינות.
 
ביום ראשון, ט' באב תשפ"א, 18 ביולי 2021, לא תתקיימה בחינות.
 
מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר א' יתקיימו בימים חמישי שישי וראשון, כ"ד, כ"ה וכ"ז  באייר תשפ"א, 6-9 במאי 2021.
 
מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר ב' יתקיימו בימים ראשון שני ושלישי, כ"ז כ"ח וכ"ט בתשרי תשפ"ב, 3-5 באוקטובר 2021.
 

זמני תפילת מנחה בבית הכנסת: 12:30, 13:35, 14:30, 15:35
זמני תפילת ערבית בבית הכנסת: 17:35, 19:35