שעות קבלת קהל במשרד

קבלת קהל במשרדי המדרשה:

ימים א', ג', ד' 
בין השעות 11:30-14:00

בימים ב', ה'
בין השעות 9:00-11:00

טלפון: 03-5318608/270 
פקס: 03-7384025

דוא"ל: biu.midrasha@gmail.com

*לתשומת לבכן – הקשר והעדכונים של המדרשה עם תלמידותיה באמצעות הדוא"ל