כנסים

בצ'אט ישראל ממצרים - פסח תשפ"ב, הכנס האינטרנטי השלישי

״מוות בעריסה - גזירת גורל?״ - הבטים רפואיים, פסיכולוגיים, הלכתיים ואתיים, שבט תשפ"ב

התפילה: עבודה וכנות- ערב לכבוד צאת ספרו של הרב שג"ר שיעורים בגמרא - ברכות ב', טבת תשפ"ב -

 חלק א

התפילה: עבודה וכנות- ערב לכבוד צאת ספרו של הרב שג"ר שיעורים בגמרא - ברכות ב', טבת תשפ"ב -

הרבנית ימימה מזרחי 

TED חנוכה 1- תשפ"ב

TED חנוכה 2- תשפ"ב

אירוע השקת גליון 5, כתב העת דרישה, כסלו תשפ"ב

כנס מקבלות תורה עם המדרשה - שבועות תשפ"א

בצ'אט ישראל ממצרים - פסח תשפ"א

כנס יהדות העולם ואנחנו תשפ"א

"ברוכה אסתר" - מפגשים עם מרצי המדרשה בחופשת הסמסטר (שבט-אדר תשפ"א)

כשעולמות נפגשים

טד חנוכה - תשפ"א

כנס בצ'אט ישראל ממצרים - פסח תש"ף

כנס מאמינות וחוקרות תשע"ז

כנס הללוהו בצלצלי שמע תשע"ז

כנס מאמינות וחוקרות תשע"ו

כנס יהדות ואסלאם תשע"ו

ימי לימוד תורה לקראת חנוכה>>

ימי לימוד תורה לקראת שבועות >>

השקת כתב העת דרישה >>

כנס -יצחק ברויאר- הגות ומעש >>