הרשמה למדרשה

שלבי ההרשמה:

לכל התכניות יש לבצע הרשמה מסודרת בטופס ההרשמה
 

בכל שלב תוכלי ליצור איתנו קשר לשאלות ופרטים נוספים: 03-5318270
בהצלחה!

 

לתשומת לבכן בשעת עריכת תכנית הלימודים:

1. במשך שנות הלימודים במדרשה על התלמידות ללמוד לפחות: שני קורסים בתנ"ך, שלושה קורסים בתושב"ע והלכה, שני קורסים במחשבה. יתרת הקורסים נתנוה לבחירתה של התלמידה.

2. על התלמידה להקפיד על נוכחות בשיעורים ולמלא את חובותיה בבחינות ובעבודות בתום כל סמסטר.

3. אישור סיום לימודים: עם סיום הלימודים באוניברסיטה יש לפנות למשרד המדרשה לקבלת אישור על הלימודים ולהעביר למשרד הרשם.