אודות המדרשה

המדרשה לבנות אוניברסיטת בר-אילן

המדרשה בבר אילן היא מוסד מוביל שמטרתו לסייע ללומדות בו לעצב את דמותן הרוחנית על ידי רכישת תשתית מוצקה ורחבה של ידע והתנסות בתחומי הלימוד התורני ושילוב הקודש בכל תחומי ההתמחות האקדמית בהם בחרו. התוכניות השונות שמציעה המדרשה נבנו במטרה לתת מענה הולם לקהל מגוון של לומדות.

האידיאה המונחת בבסיס הלימודים במדרשה רואה בשילוב הקודש והחול- לימודים תורניים מעמיקים בצד חתירה למצוינות אקדמית מדעית - חובה דתית בבחינת: " בכל דרכיך דעהו"  וחברתית. והיא סוללת דרך של חיבור חי ומשמעותי בין העולמות תוך התמודדות עם הקשיים והשאלות שמפגש כזה מזמן שאלות של דת ומדע,האני מול הפוסט - מודרניזם, האחר ביהדות ועוד.

התוכניות השונות בנויות בדרך מגוונת המעודדת פיתוח יכולת למידה עצמאית, לימוד בחברותא, היכרות יסודית עם ארון הספרים היהודי, עיצוב תפיסת עולם במציאות מורכבת, ומיצוי היכולת האישית.