הגשת בקשה לסיום תואר

ההכרה בקורסים של המדרשה כנקודות זכות ביהדות

מחייבת הגשת בקשה לסיום לימודים מהמדרשה.

עלייך לבדוק שאכן סיימת את כל חובתייך למדרשה והגעת לסך הנקודות הנדרש.

לאחר מילוי הטופס עם הבקשה צוות המדרשה יעביר למשרד הרשם את האישור.

לשאלות ניתן לפנות למשרד.