המדרשה באוניברסיטת בר -אילן

המדרשה היא המוסד הראשון והמוביל בתחום לימוד תורה לנשים, ומטרתה לסייע ללומדות בה בעיצוב דמותן הרוחנית על ידי הקנית תשתית מוצקה ונרחבת של ידע והתנסות בכל תחומי הלימוד התורני, ושילובם בכל תחומי הדעת והמדע האקדמיים. המדרשה פועלת בלב הקמפוס ומציעה מגוון של שיעורי תורה, חברותות, סדרים ותוכניות המותאמות לכל שלבי התואר ולכל התארים, ללא צורך בידע מוקדם. המדרשה מעניקה חוויית לימוד תורנית ואמונית באווירה ייחודית המזכה בנקודות זכות ביהדות ו/או מילגה
הודעות