ינואר, 2020

ינואר 2020טבת-שבט תש"פ

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
 
 
 
ד 1
 
ה 2
 
ו 3
 
ז 4
 
2
ח 5
 
י 7
 
יב 9
 
יג 10
 
יד 11
 
3
טו 12
 
טז 13
 
יז 14
 
יח 15
 
יט 16
 
כ 17
 
כא 18
 
4
כב 19
 
כד 21
 
כה 22
 
כו 23
 
כז 24
 
כח 25
 
5
כט 26
 
27/01/2020 - 09:30
27/01/2020 - 18:00
ב 28
 
ג 29
 
ד 30
 
ה 31