סגל אקדמי

ראש המדרשה

טלפון
ד"ר לאה ויזל

סגנית ראש המדרשה

טלפון
ד"ר נעמה סט