Placeholder Image

הרב ד"ר יהודה זולדן

דוא"ל
Zoldanye@gmail.com
תחומי עניין

פיתוח תוכניות לימודים בתושבע"פ- גמרא, משנה ודינים, לכל מערכת החינוך מכיתה א-י"ב.  

  קורות חיים

   מרצה במדרשה בנושאי הלכה. 
  כיום מפקח מרכזי על הוראת תלמוד תושבע"פ בחינוך הדתי. 
  בעבר ראש ישיבת בנ"ע רעננה, ואח"כ ראש ישיבת ההסדר נוה דקלים בגוש קטיף. 
  ערך מספר ספרים, ופרסם עשרות מאמרים בהלכה בנושאים אקטואליים ועכשוויים, חלקם כונסו בספריו הבאים: מלכות יהודה וישראל (שלטון, מנהיגות וצבא); מועדי יהודה וישראל (המועדים וזיקתם לארץ למדינה ולמקדש); שבות יהודה וישראל (ארץ ישראל וגוש קטיף, מדינה וצבא, חברה ומנהיגות). כמו כן כתב את הספר: מגילה במוקפות חומה, המבוסס על עבודת הד"ר, קריאת מגילה בט"ו באדר בערים מוקפות חומה, בירושלים ושכונותיה וברחבי ארץ ישראל, מאז היציאה מהחומות לפני למעלה ממאה וחמישים שנה. 

  תאריך עדכון אחרון : 08/09/2022