מלגות ופרסים

סטודנטית יקרה,

המדרשה עושה כמיטב יכולתה על מנת לסייע ולקדם את תלמידותיה. לשם כך מחלקת המדרשה מדי שנה מלגות לסטודנטיות.

המלגות ניתנות לסטודנטיות הלומדות לפחות שישה קורסים סמסטריאליים בשנה"ל הנוכחית.

המלגות הן:

מלגת סיוע  - מיועדת לסטודנטיות הזקוקות לסיוע כלכלי

מלגת גרין – מיועדת לסטודנטיות העוסקות ביוזמות חברתיות ומנהיגותיות

'מלגת אתאל' – מלגת כתיבה לזכרה של אתאל ליפשיץ ז"ל.

המעוניינות להגיש מועמדות למלגת סיוע ולמלגת גרין מוזמנות למלא את הטופס המתאים.

טופס מועמדת למלגת סיוע

טופס מועמדת למלגת גרין

להגשת עבודות לתחרות הכתיבה ע"ש אתאל ליפשיץ ז"ל יש למלא את הטופס המצורף.

טופס הגשת עבודה  ע"ש אתאל ליפשיץ ז"ל

את העבודות עצמן יש לשלוח במייל לכתובת המדרשה  biu.midrasha@gmail.com

בנוסף במדרשה קיימות תכניות לימוד המזכות במלגה (מתיבתא, ראשית,ספרא, חסידות ועוד..)

לפרטים נוספים תכניות לימוד