ד"ר טובה גנזל

טלפון: 
דוא"ל: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

ד"ר טובה גנזל היא מרצה בכירה בחוג הרב תחומי למדעי היהדות, ועומדת בראש תכנית המצטיינים 'כרמים' של הפקולטה למדעי היהדות. בתפקידה הקודם עמדה בראש המדרשה בבר-אילן (2013-2019). טובה סיימה את לימודי התואר השלישי במחלקה לתנ"ך בבר-אילן (2005), היא בוגרת המחזור הראשון של התכנית ליועצות ההלכה במדרשת נשמת (1999), ומשיבה לשאלות הלכתיות בטהרת המשפחה. ד"ר גנזל היתה עמיתת תקוה בתכנית למנהיגות יהודית צעירה בניו-יורק (2012-2013) ומשמשת בוועדות ציבוריות שבהן עוסקים בחינוך דתי, במנהיגות ובעשייתן ההלכתית של נשים.

בתנ"ך תחומי ההתמחות של טובה הם ספרות הנבואה, ספריה: בצל – בין חורבן לתקומה, עיונים בספר יחזקאל (תבונות, מכללת יעקב הרצוג, אלון שבות 2012; מגיד 2020; עברית ואנגלית), חזון המקדש ביחזקאל בהקשרו הבבלי (De Gruyter 2021; אנגלית). ספרים נוספים בעריכתה הם: בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין, (יחד עם הרב יהודה ברנדס וחיותה דויטש: בית מורשה 2016, 2019; עברית ואנגלית), מקדשים יהודיים בהקשם (יחד עם שלום הולץ, בריל 2020, אנגלית). מאמרים נוספים של ד"ר גנזל עוסקים בספרות הנבואה, בביקורת המקרא במאה. התשע-עשרה ובהלכות נשים.

פירסומים

ספרים - כתיבה

1. בצל: בין חורבן לתקומה, עיונים בספר יחזקאל, הוצאת תבונות, מכללת יעקב הרצוג, אלון שבות 2012; מהדורה מורחבת באנגלית: 

Ezekiel:From Destruction to Restoration. Jerusalem: Maggid, 2020

2. Ezekiel’s Visionary Temple in Babylonian Context, De Gruyter (BZAW 539) 2021. 

ספרים - עריכה

3. בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין, עורכים: יהודה ברנדס, טובה גנזל וחיותה דויטש, בית מורשה תשע"ה, תשע"ו  

The Believer and the Modern Study of the Bible, edited by Tova Ganzel, Yehudah Brandes and Chayuta Deutsch. Boston: Academic Studies Press (forthcoming December 2018).

4. Contextualizing Jewish Temples: Opportunities and Challenges, edited by Tova Ganzel and Shalom E. Holtz, Brill Reference Library of Judaism, (under contract 2019).

מאמרים בספרים (שפיטים)

5. “The Transformation of Pentateuchal Descriptions of Idolatry" In: Transforming Visions: Transformations of Text, Tradition, and Theology in Ezekiel, edited by William A. Tooman and Michael A. Lyons, 33-49. Princeton Theological Monograph Series 127. Eugene, Oregon: Pickwick, 2009.

6. "חוֹשֵׂךְ שְׂפָתָיו מַשְׂכִּֽיל" (משלי י, יט) - האמנם?, מחשבת ישראל ואמונת ישראל, עורך: דניאל י. לסקר, באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ב עמ' 129-141 ‬

7. "טומאת שם ה' בספר יחזקאל", זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, עורכים מיכאל אביעוז, אליהו עסיס, יעל שמש, אטלנטה 2013, עמ' 219-206

8. Ezekiel, in The Jewish Study Bible, edited by Marc Brettler and Adele Berlin, 1033-1123. New York: Oxford University Press, 2014

9. "בין נביא לנבואתו" בתוך: בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין, עורכים: יהודה ברנדס, טובה גנזל וחיותה דויטש, בית מורשה תשע"ה

10. "Ezekielʼs Prophetic Message in Light of Leviticus 26," in: The Formation of the Pentateuch: Bridging the Academic Cultures of Europe, Israel, and North America, edited by Jan C Gertz, Bernard M Levinson and Dalit Rom-Shiloni, Tubingen: Mohr Siebeck, 2016 1069-1078. [co-author: Risa Levitt - Kohen] 

11. "The Reworking of Ezekiel’s Temple Vision in the Temple Scroll", in: In Law, Literature, and Society in Legal Texts from Qumran: Papers from the Ninth Meeting of the International Organization of Qumran Studies, Leuven 2016, edited by Jutta Jokiranta and Molly Zahn, 230–452. Leiden: Brill, 2019.

12. "Priests, Levites, and the Nasi: New Roles in Ezekiel’s Future Temple," in: The Oxford Handbook of Ezekiel edited by Corrine L. Carvalho (online publication), 2020.

13. “Ezekiel,” in HarperCollins Study Bible, 3rd edition (HCSB), edited by Nicole L.Tilford, SBL Press (accepted for publication).

מאמרים בכתבי עת (שפיטים) 

14. "הרקע המקראי לטהרת העם ביחזקאל", בית מקרא נג, תשסח, א, עמ' 47-58

15. "The Defilement and Desecration of the Temple in Ezekiel," Biblica 89 (2008): 369-379.

16. "מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי ביחזקאל", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט, תשס"ט, עמ' 25-11. 

17. "The Descriptions of the Restoration of Israel in Ezekiel," Vetus Testamentum 60 (2010): 197-211.

18. "למשמעות המשך קיומו של צום השביעי בימי שיבת ציון", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כ, תש"ע, עמ' 69-51.

19. "The Prophecies of Joel: A Bridge between Ezekiel and Haggai," Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011): 1-22.

20. "Explicit and Implicit Polemics in Rabbi Samson Raphael Hirsch's Torah Commentary" HUCA 81 (2013): 171-191.

21. "הבטים טרמינולוגיים בנבואות התקומה ביחזקאל", בית מקרא, נח\ א, תשע"ג, עמ' 62-74

22. "Ezekiel's Temple in Babylonian Context," Vetus Testamentum 64 (2014): 211-226 (co-author: Shalom E. Holtz)

23. "Isaiah's Critique of Shebna's Trespass: A Reconsideration of Isa 22:15-25,” Journal for the Study of the Old Testament 39.4 (2015), 469-487

24. “A Note on the Meaning of Ḥamas in Ezekiel,” Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology 29, (2015) 197-203

25. "And the Name of the City from that Day on: ‘YHWH’ is There (Ezek. 48:35): A New Interpretation", Vetus Testamentum 70 (2019):1-8.

26. The Rabbis Sought to Withdraw the Book of Ezekiel”: The Rabbinic Re-Authorization of the Book of Ezekiel.” Journal of Ancient Judaism 11 (2020): 1–20.

27. “First-Month Rituals in Ezekiel’s Temple Vision: A Pentateuchal and Babylonian Comparison.” The Catholic Biblical Quarterly 83, no. 3 (2021): 390-406.

28. Ceremonial Celebrations Outside the Temple Compound in Ezra-Nehemiah in Babylonian Ritual Context Journal for the Study of the Old Testament December 2021:1-15.

ערכים אנציקלופדיים

29. “Law in the Prophets.” In the Oxford Encyclopedia of Bible & Law (OEBL), editor in chief: Brent Strawn. Oxford University Press, 2015. Pp. 479–484.

30. “Ezekiel.” In Routledge Dictionary of Ancient Mediterranean Religions (RDAMR), edited by Michael Satlow. Routledge, 2015. p. 332.

31. יחזקאל (ספר), יואל (ספר), האנציקלופדיה העברית (התקבל לפרסום).

סקירות ספרים

32. Stephen L. Cook, Ezekiel 38–48. The Anchor Bible 22B. New Haven: Yale University Press, 2018. In Review of Biblical Literature. 

33. John F. Evans, You Shall Know that I Am Yahweh: An Inner-Biblical Interpretation of Ezekiel’s Recognition Formula, BBRSup 25, University Park, PA: Eisenbrauns, 2019. In Review of Biblical Literature.

מאמרים הלכתיים

מאמרים בכתבי עת שפיטים 

34. "עקרות הלכתית - אבחון וטיפול הלכתי-רפואי" (מחברת שותפה: ד"ר דינה צימרמןM.D.), אסיא פ"ה-פ"ו (כרך כ"ב, א-ב) תשס"ט, עמ' 80-60

35. "Ethical Issues in the Use of Hormonal Intervention for Religious Concerns" Nashim 21 (Spring 2011): 114-29 [co-author: Deena Zimmerman]

36. "Women as Halakhic Professionals: The Role of Yo‘atzot Halakha" Nashim 22 (Fall 2011): 162-171 [co-author: Deena Zimmerman].

37. "עקרות הלכתית – מאמר המשך" (מחברות שותפות: ד"ר דינה צימרמןM.D., תרצה קלמן), אסיא צ"א-צ"ב (כרך כ"ג, ג-ד) תשע"ב, עמ' 65-53.

38. "היבטים הלכתיים ואתיים בהתערבות הורמונלית לפתרון בעיות הלכתיות", צהר לט, תשע"ו, עמ' 165-179

מאמרים בספרים - שפיטים

39. "וסת הגוף היבט הלכתי רפואי", (מחברת שותפה: ד"ר דינה צימרמןM.D.) תחומין כרך כ, תש"ס, עמ' 363-375 

40. "הפוסק הרב והיועצת", בתוך: רבנות - האתגר, עורכים: ידידיה צ' שטרן ושוקי פרידמן, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים 2011, עמ' 625-612

41. "חציצה בציפורניים ארוכות, צבועות ובנויות בימנו", תחומין כרך לה, תשע"ה, עמ' 311-300

 

קורסים

הלכות נידה למדריכות כלות, מחורבן ממלכת ישראל לחורבן ממלכת יהודה

תחומי עניין

תנ"ך,

ספרות הנבואה

 בביקורת המקרא במאה התשע-עשרה

הלכה

הלכות נשים

המפגש  שבין ערכים יהודיים והמרחב הציבורי במדינת ישראל.