פרופ' טובה גנזל

טלפון
דוא"ל
ganzelct@yahoo.com
תחומי עניין

תנ"ך,

ספרות הנבואה

 בביקורת המקרא במאה התשע-עשרה

הלכה

הלכות נשים

המפגש  שבין ערכים יהודיים והמרחב הציבורי במדינת ישראל. 

 

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  פרופ' טובה גנזל היא פרופ' חבר בחוג הרב תחומי למדעי היהדות, עומדת בראש תכנית המצטיינים 'כרמים' ובראש בית הספר ללימודי יסוד. בתפקידה הקודם עמדה בראש המדרשה בבר-אילן (2013-2019).

  טובה סיימה את לימודי התואר השלישי במחלקה לתנ"ך בבר-אילן (2005), היא בוגרת המחזור הראשון של התכנית ליועצות ההלכה במדרשת נשמת (1999), ומשיבה לשאלות הלכתיות בטהרת המשפחה. ד"ר גנזל היתה עמיתת תקוה בתכנית למנהיגות יהודית צעירה בניו-יורק (2012-2013).

  בתנ"ך תחומי ההתמחות של טובה הם ספרות הנבואה, ספריה: בצל – בין חורבן לתקומה, עיונים בספר יחזקאל (תבונות, מכללת יעקב הרצוג, אלון שבות 2012; מגיד 2020; עברית ואנגלית) וחזון המקדש ביחזקאל בהקשרו הבבלי (De Gruyter 2021; פורסם באנגלי).ספרים נוספים בעריכתה הם: בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין, (יחד עם הרב יהודה ברנדס וחיותה דויטש: בית מורשה 2016, 2019; עברית ואנגלית), מקדשים יהודיים בהקשם (יחד עם שלום הולץ, בריל 2020, אנגלית). מאמרים נוספים של ד"ר גנזל עוסקים בספרות הנבואה, בביקורת המקרא במאה. התשע-עשרה ובהלכות נשים.

  קורסים

  הלכות נידה למדריכות כלות, מחורבן ממלכת ישראל לחורבן ממלכת יהודה

  פרסומים

  ספרים

  Tova Ganzel, Destruction and Restoration in the Seer’s Prophecy: Studies in the Prophecies of Ezekiel. Alon    Shvut: Tevunot-Herzog, 2012 [Hebrew]

  • Tova Ganzel, Ezekiel: From Destruction to Restoration. Jerusalem: Maggid, 2020. (Expanded version of the Hebrew Destruction and Restoration)

   Ezekiel’s Visionary Temple in Babylonian Context. BZAW 539. Berlin: De Gruyter, 2021. https://doi.org/10.1515/9783110740844

   ספרים כעורכת                                                                                                             Books as editor

  Tova Ganzel, Yehudah Brandes, and Chayuta Deutsch, eds. The Believer and the Modern Study of  the Bible. Jerusalem: Beit Morasha, 2015, 2016 (second edition) [Hebrew]; In English: Boston: Academic Studies Press, 2019. (Academic, English)        

  Tova Ganzel and Shalom E. Holtz, eds. Contextualizing Jewish Temples: Opportunities and Challenges. Leiden: Brill Reference Library of Judaism, 2020. (232 pages) https://doi.org/10.1163/9789004444799

  מאמרים ופרקים בספרים                                                                                                                                          Articles and Chapters in Books

  1. Tova Ganzel. “The Transformation of Pentateuchal Descriptions of Idolatry.” In Transforming Visions: Transformations of Text, Tradition, and Theology in Ezekiel, edited by William A. Tooman and Michael A. Lyons, 33–49. Princeton Theological Monograph Series 127. Eugene, OR: Pickwick, 2009.
  1. Tova Ganzel. “Ha-Posek, Ha-Rav, Ve-Ha-Yoetzet.” In Rabbis and Rabbinate: The Challenge, edited by Yededia Z. Stern and Shuki Friedman, 2:611–25. Jerusalem: The Israel Democracy Institute, 2011 [Hebrew].
  1. Tova Ganzel. “‘He Who Restrains His Lips Is Wise’ (Proverbs 10:19): Is That Really True?.” In Jewish Thought and Jewish Belief (= The Goldstein-Goren Library of Jewish Thought 15), edited by Daniel J. Lasker, 129–41. Beer Sheva: Ben Gurion University of the Negev, 2012 [Hebrew].
  1. Tova Ganzel. “God’s Name in Ezekiel.” In Zer Rimonim: Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis Presented to Professor Rimon Kasher, edited by Michael Avioz, Elie Assis, and Yael Shemesh, 206–19. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013 [Hebrew].
  1. Tova Ganzel. “Ezekiel.” In The Jewish Study Bible, edited by Marc Brettler and Adele Berlin, 1033–1123. New York: Oxford University Press, 2014.
  1. Tova Ganzel. “Between the Prophet and His Prophecy.” In The Believer and the Modern Study of the Bible, edited by Tova Ganzel, Yehudah Brandes, and Chayuta Deutsch, 463–80.  Boston: Academic Studies Press, 2019. An expanded version is found in the Hebrew edition: Jerusalem: Beit Morasha, 2015, 2016 (second edition), pp. 425–38.
  1. Tova Ganzel and Risa Levitt-Kohen. “Ezekielʼs Prophetic Message in Light of Leviticus 26.” In The Formation of the Pentateuch: Bridging the Academic Cultures of Europe, Israel, and North America, edited by Jan C. GertzBernard M. Levinson, and Dalit Rom-Shiloni, 1069–78. Tubingen: Mohr Siebeck, 2016.
  1. Tova Ganzel. “The Reworking of Ezekiel’s Temple Vision in the Temple Scroll.” In Law, Literature, and Society in Legal Texts from Qumran: Papers from the Ninth Meeting of the International Organization of Qumran Studies, Leuven 2016, edited by Jutta Jokiranta and Molly Zahn, 230–452. Leiden: Brill, 2019.
  1. Tova Ganzel. “Priests, Levites, and the Nasi: New Roles in Ezekiel’s Future Temple.” In The Oxford Handbook of Ezekiel, edited by Corrine L. Carvalho (online publication). New York: Oxford, 2020.  10.1093/oxfordhb/9780190634513.013.8

  מאמרים בכתבי עת                                                                                 Articles in periodicals

  1. Tova Ganzel. “The Purification of the People in Ezekiel: The Pentateuchal Background.” Beit Mikra 53 (2008): 47–58 [Hebrew].  https://www.jstor.org/stable/23510758
  1. Tova Ganzel. “The Defilement and Desecration of the Temple in Ezekiel.” Biblica 89 (2008): 369–79.  http://www.jstor.org/stable/42614841
  1. Tova Ganzel. “The Status of Functionaries in the Future Temple of Ezekiel.” Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 19 (2009): 11–25 [Hebrew]. https://www.jstor.org/stable/23414235 
  1. Tova Ganzel. “The Descriptions of the Restoration of Israel in Ezekiel.” Vetus Testamentum 60 (2010): 197–211. https://doi.org/10.1163/156853310X489098
  1. Tova Ganzel. “The Fast of Gedaliah: Its Continued Observance and Significance in the Restoration Period.” Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 20 (2010): 51–69 [Hebrew].  https://www.jstor.org/stable/23412698
  1. Tova Ganzel and Deena Zimmerman. “Ethical Issues in the Use of Hormonal Intervention for Religious Concerns.” Nashim 21 (Spring 2011): 114–29. https://doi.org/10.2979/nashim.21.114
  1. Tova Ganzel and Deena Zimmerman. “Women as Halakhic Professionals: The Role of Yo’atzot Halakha.” Nashim 22 (Fall 2011): 162–71. https://doi.org/10.2979/nashim.22.162
  1. Tova Ganzel. “The Prophecies of Joel: A Bridge between Ezekiel and Haggai.” Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011): 1–22. Translated and published in Hungarian by Xaver Szabo in a volume of collection of studies on prophecy in the biblical world, 2017.   DOI: 10.5508/jhs.2011.v11.a6   
  1. 9. Tova Ganzel. “Explicit and Implicit Polemics in Rabbi Samson Raphael Hirsch’s Torah Commentary.” HUCA 81 (2013): 171–91.  http://www.jstor.org/stable/23509956
  1. Tova Ganzel. “Ezekiel’s Restoration Oracles: A Terminological Consideration.” Beit Mikra 58 (2013): 62–74 [Hebrew].  https://www.jstor.org/stable/23790478
  1. 11. Tova Ganzel and Shalom E. Holtz. “Ezekiel’s Temple in Babylonian Context.” Vetus Testamentum 64 (2014): 211–26. https://doi.org/10.1163/15685330-12341148
  1. Tova Ganzel. “Isaiah’s Critique of Shebna’s Trespass: A Reconsideration of Isa 22:15–25.” Journal for the Study of the Old Testament 39, no. 4 (2015): 469–87.  https://doi.org/10.1177/0309089215590360  
  1. Tova Ganzel. “A Note on the Meaning of Ḥamas in Ezekiel.” Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology 29 (2015): 197–203. https://doi.org/10.1080/09018328.2015.1039826 
  1. Tova Ganzel. “And the Name of the City from That Day On: ‘YHWH is There’ (Ezek. 48:35): A New Interpretation.” Vetus Testamentum 70 (2019): 1–8.

  https://do.org/10.1163/15685330-12341396

  1. Tova Ganzel. “‘The Rabbis Sought to Withdraw the Book of Ezekiel’: The Rabbinic Re-Authorization of the Book of Ezekiel. Journal of Ancient Judaism 11 (2020): 1–20. https://doi:10.30965/21967954-12340009
  1. Tova Ganzel. “First-Month Rituals in Ezekiel’s Temple Vision: A Pentateuchal and Babylonian Comparison.” The Catholic Biblical Quarterly 83, no. 3 (2021): 390–406. https://doi.org/10.1353/cbq.2021.0081
  1. Tova Ganzel. “Ceremonial Celebrations Outside the Temple Compound in Ezra-Nehemiah in Babylonian Ritual Context.” Journal for the Study of the Old Testament (December 2021): 1–15. https://doi.org/10.1177/03090892211032266
  1. Tova Ganzel. “Ezekiel's Nonverbal Language as Prophetic Message. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 134, no. 2 (2022): 179–92. https://doi.org/10.1515/zaw-2022-2002
  1. Tova Ganzel. “The Influence of Mendelssohn’s Commentary on Qohelet on Nineteenth-century Orthodox Jewish Commentators in Eastern and Western Europe.” Hebrew Union College Annual) 2022(: 207–225. DOI: 10.15650/hebruniocollannu.92.5
  1. Tova Ganzel and Elie Fisher. “A Glimpse of Rabbi David Zvi Hoffmann’s Methods as a Decisor of Halakhah” [Hebrew]. Jewish Studies Internet Journal) 2022(: 22.  

       A https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/ganzel_fischer.pdf

  1. Tova Ganzel and Elie Fisher. “Rabbi David Zvi Hoffmann’s position on Sesame Oil—A Diachronic Study in Light of New Sources. Oqimta 9 (2023). [Hebrew].  

  http://www.oqimta.org.il/english/MainPage.aspx    

  1. Tova Ganzel and Shalom E. Holtz. “Daniel 3 and 5 As Historiography. Biblica 103/4 (2022): 525-535. DOI: 10.2143/BIB.103.4.3291466  
  1. Tova Ganzel, “Ezra the Scribe-Priest against the Backdrop of Babylonian Temple Officials.” Journal of the Ancient Near Eastern Society 36 (2023): 1-14.

  בקורת ספרים בכתבי עת                                   Reviews of Books in periodical

  Stephen L. Cook, Ezekiel 38–48. The Anchor Bible 22B. New Haven: Yale University Press, 2018. In Review of Biblical Literature (2020).

  John F. Evans, You Shall Know that I Am Yahweh: An Inner-Biblical Interpretation of Ezekiel’s Recognition Formula, BBRSup 25, University Park, PA: Eisenbrauns, 2019. In Review of Biblical Literature (2021).

  ערכים באנציקלופדיות                                                   Entries in Encyclopedias

  Tova Ganzel. “Law in the Prophets.” In The Oxford Encyclopedia of Bible & Law (OEBL), editor in chief: Brent Strawn, 479–87. New York: Oxford University Press, 2015.

  Tova Ganzel. “Ezekiel.” In Routledge Dictionary of Ancient Mediterranean Religions (RDAMR), edited by Eric Orlin et al, 332. New York: Routledge, 2015.

  Tova Ganzel. “Ezekiel, Book of” and “Joel.” In the Hebrew Encyclopedia (accepted for publication).

  Halakhic papers

  1. Tova Ganzel and Deena Zimmerman. “‘Veset-Haguf’: A Halachic and Medical Approach.” Tehumin 20, edited by Uri Dasberg et al., 363–75. Jerusalem, 2000 [Hebrew].
  2. Tova Ganzel and Deena Zimmerman. “Halakhic Infertility.” Asia 85–86 (2009): 63–82 [Hebrew].
  3. Tova Ganzel, Tirza Kelman, and Deena Zimmerman. “Continuing Research on Halakhic Infertility.” Asia 91–92 (2012): 53–65 [Hebrew].
  4. Tova Ganzel and Deena Zimmerman. “Halakhic and Ethical Issues in the Use of Hormonal Intervention for Religious Concerns.” TZOHAR 39 (2016): 165–79 [Hebrew].
  5. Tova Ganzel. “Hatzitza in Long, Polished and Gel/Acrylic Fingernails.” Tehumin 35, edited by Israel Rozen et al., 300–311. Jerusalem, 2015 [Hebrew].

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 01/05/2024