הרב עו"ד דוד בס

טלפון
דוא"ל
davidbas35@gmail.com
תחומי עניין

אב בית הדין המיוחד לגיור

מרצה בדיני משפחה

  קורות חיים
  פרסומים

  "חוזים על פי דיני התורה", כתר א' (תשנ"ו) עמ' 17  229.  המאמר, המשתרע על פני למעלה מ 200 עמודים,  עוסק בניתוח מעשי של דיני החוזים על פי הדין היהודי, עם הערותיהם של חבר ביה"ד הרבני הגדול, הרב ז"נ גולדברג, ושל פרופ' ברכיהו ליפשיץ מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

  "תוקפו של גיור בדיעבד אם הגר אינו שומר כל המצוות", תחומין כ"ג (תשס"ג). המאמר הוא עיבוד של דעת המחבר בשבתו כדיין בביה"ד המיוחד לגיור בירושלים.

  "התרת נישואין בטענת מקח טעות", תחומין כ"ד (תשס"ד), דן בשאלה האם, ובאילו מקרים, ניתן לפתור את בעייתה של מעוכבת גט ע"י הצהרה של בית הדין על בטלות הקידושין, מחמת מקח טעות (להבדיל מהפקעת קידושין).

  "הצבת תנאים על ידי בעל המחוייב בגט", תחומין כ"ה (תשס"ה), דן בשאלה האם יכול בעל, המחוייב לגרש את אשתו, להציב תנאים להסכמתו לעשות כן. המאמר מציג את הדעות השונות בפסיקת בתי הדין הרבניים ואת מקורותיהם בספרות הפוסקים, ומנתח את השאלה מהי תורת הפרשנות והפסיקה שנוקט כל אחד מבעלי הדעות השונות.

  "הסכמי קדם נישואין – מטרתם ודרך ניסוחם", צוהר כ' (טבת תשס"ה), עוסק בשאלה כיצד ניתן להביא מזור לבעיית מסורבות הגט על ידי חתימה על הסכמי קדם-נישואין, והיאך יש לנסח הסכם כאלה כך שיהיו תקפים ויעילים.

  "גיור וקבלת מצוות – הלכה ומעשה", צוהר ל' (אלול תשס"ז), בוחן את הנושא המורכב והסבוך ביותר בסוגית גיור העולים בארץ: האם ועד כמה ניתן להקל בגיורם של רבבות העולים החדשים שאינם נחשבים יהודים על פי ההלכה. המאמר פותח בהצגת הבעייתיות מנקודת ראות ציונית וממלכתית.

  "מילה וטבילה לשם גיור – האם הסדר מעכב?" – מחניך ב' (סתיו התשס"ח), מנתח מקרה של אדם שבא לפני בית הדין וביקש כי יוכר גיור שעבר בילדותו, על ידי בית דין שלא נהג כהלכה בקיום טקס הגיור והפך את סדר הפעולות. המאמר מציג את שיטות הראשונים השונות בנושא.

  "נישואי בת נכרי לכהן"  - תחומין כ"ח (תשס"ח), מציג את לבטי הפוסקים באחת הבעיות המעיקות והנפוצות בנושא כשרות החיתון בארץ: האיסור המוטל, לכאורה, על יהודיות, שאביהן נכרי, להינשא לכהן. המאמר מראה כי בין גדולי הפוסקים בדורנו, בעיקר בין הספרדים, הולך ומתגבש פתרון מיקל במקרים רבים – בצד פוסקים אחרים המחמירים בדבר בבתי הדין הרבניים.  

  "מבוא ל'גבורת אנשים'  (לרבינו בעל 'שפתי כהן') - רקע, מגמה והשפעה", חבור לשם קבלת תואר "מוסמך" מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. החיבור הוכן בהדרכת ד"ר אריה אדרעי וזכה לציון 97.

  הערך Shabetai Ben Me'ir Hacohen באנציקלופדיה The Yivo Encyclopedia Of Jews In Eastern Europe, בהוצאת אוניברסיטת ייל (Yale), ארה"ב 2008. הערך עוסק באישיותו ובחיבוריו של ר' שבתי כ"ץ בעל "שפתי כהן", אחד הפוסקים האחרונים המפורסמים ביותר.

   

  תאריך עדכון אחרון : 07/02/2024