יהדות העולם ואנחנו

המכון הגבוה לתורה, המדרשה ובית המדרש בשיתוף 'גשר' בכנס שעסק בשאלת הזיקה בין היהודים החיים בישראל         לבין יהדות העולם.

הכנס התקיים בזום בכ"ב באייר תשפ"א.

יהדות העולם ואנחנו, חלק ראשון

יהדות העולם ואנחנו, חלק שני