תוכניות לכל התארים

במדרשה מתקיימים מסלולי לימוד מוגברים לסטודנטיות בכל התארים המעוניינות לגדול בתורה.

חלק ניכר מן התוכניות מזכות גם במלגה.

השתתפות בתוכניות נושאות המלגה מותנית בראיון קבלה.

היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו ע"י האוניברסיטה.

                                תכנית מתיבתא, מדרשה לבנות בר אילן

                                       תוכניות לתואר ראשון

        תוכנית מתיבתא

בראשות  ד"ר מירב (טובול) כהנא

רכזת סטודנטיות הרבנית נעמי שפירא

למי מיועד? סטודנטיות בכל התארים המעוניינות בהעמקה בלימודי יהדות (תנ"ך, גמרא, הלכה, מחשבה, מדרש                               וחסידות). 

מה בתוכנית? לימוד עצמי מונחה, סדרים ושיעורים על פני כל השבוע, וכן סמינריון מתיבתא המתקיים ארבע פעמים בכל                         סמסטר בימי שני ב 20.00 ושבת משותפת. 

מלגה: א. 10 קורסים שנתיים המזכים במלגה של 12,500 ₪  ומלגת קיום חודשית.
         ב. 8 קורסים שנתיים [לתלמידות מדעים 7 קורסים שנתיים] המזכים במלגה של 8,000 ₪.

נקודות זכות: במסלול המלא - 8 נקודות זכות לשנה

                    במסלול החלקי - 5 נקודות זכות לשנה

להרשמה 

למערכת השעות של המדרשה

       

         תוכנית עתודה

 בראשות הרבנית ד"ר לאה ויזל 

למי מיועד? תלמידות תואר ראשון הלומדות במסגרת העתודה הצבאית וחפצות בחיזוק החיבור לתורה. 

מה בתוכנית? קורסים על פי בחירה אישית, ליווי אישי ומפגשים קבוצתיים במהלך הסמסטר. 

מלגה: ניתן להשתלב בתוכניות הממולגות של המדרשה.

להרשמה

למערכת השעות של המדרשה

       

                                תכנית מתיבתא, מדרשה לבנות בר אילן

                                    תוכניות לתואר ראשון ושני

        ספרא - בית מדרש לתושב"ע

בראשות ד"ר נעמה סט

למי מיועד? סטודנטיות בתואר שני או בסיום תואר הראשון בעלות רקע נרחב בלימודי תושב"ע. 
 
מתי? יום רביעי בין השעות 8:00 - 19:30
 
מלגה: תלמידות תואר ראשון -7,500 ש"ח
         תלמידות תואר שני  - 10,000 ש"ח

לפרטים 

להרשמה

למערכת השעות של המדרשה

       

           תוכנית ראשית

בראשות  הרב ישראל סמט

ע"ש נורמן וג'והן שטרנטל

למי מיועד? סטודנטיות בכל התארים, בוגרות החינוך הממלכתי  המעוניינות לשלב בלימודיהן האקדמיים שיח יהודי                           מאתגר ומרתק. 

מה בתכנית? שיעורים בקבוצות לימוד קטנות. מפגש עם עולם עשיר של ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי והכרת                          אורח החיים היהודי תוך מתן דגש על תחום המשפחה היהודית (מוכר לחובת לימוד יסוד ביהדות).

שני מסלולים לבחירה

מסלול א'- תוכנית ראשית - ארבעה קורסיםשנתיים מתוך קורסי התוכנית הפזורים על פני השבוע.

מסלול ב'- מסלול חדש! - מפגשי לימוד מרוכזים, שלולה קורסים בימי א' מהשעה 16:00. בנוסף, קורס שנתי נוסף מתוך מבחר שיעורי הבחירה של "ראשית".

מלגה: מסלול א' - 4,800 ₪ 

         מסלול ב' - 5,800 ₪


ללומדים שנתיים בתוכנית ניתן להשלים עד 12,000 ₪, בכפוף לתנאי המלגה.

להרשמה 

למערכת השעות של המדרשה

                                

                            

                                     תוכניות לתואר שני ושלישי

         תוכנית בית מדרש לחסידות

בראשות ד"ר חנה הנדלר

למי מיועד? לסטודנטיות ולשומעות חופשיות המעוניינות בהעמקה ובהרחבה בתורת החסידות ולמורות בתחומי הדעת:                       הסטוריה, ספרות ולימודי קודש.

מה בתוכנית? לימוד תורת הבעל שם טוב ותלמידיו, שושלת איז'ביצה, מאמרי האדמו"ר הזקן, סיפורי ר' נחמן, תורת                               ה'שפת אמת', וכן לימוד בחברותות, בסדרים ובשיעורים.

מתי? יום רביעי 8.00 - 19.30 ניתן להשתתף בתוכנית חלקית. 

מלגה:  10,000 ₪ לסטודנטיות מתאימות מתואר שני המשתתפות בתוכנית מלאה.
           7,500 לסטודנטיות מתאימות מתואר ראשון שהשלימו את חובותיהן ללימודי יסוד מתאימות ומשתתפות בתכנית               מלאה. 

להרשמה

לפרטים נוספים

למערכת השעות של המדרשה

   

       תוכנית הדוקטורנטיות  ע"ש ד"ר מרדכי כ"ץ

בראשות הרב ד"ר מיכאל אברהם

בתמיכתם של ד"ר מרדכי ז"ל וד"ר ניקי כ"ץ.

למי מיועד? דוקטורנטיות מתחומי ידע שונים המעוניינות בהעמקה בלימוד גמרא.
לא נדרש ידע מוקדם.
 
מסלול גמרא בעיון - בהובלת הרב ד"ר מיכאל אברהם
 
לימוד בדרך בית מדרשית הנותן ללומדות כלים לנתח סוגיה הלכתית עם מפרשיה, ולהבין את יסודותיה העיוניים ואת ההשלכות המעשיות. הכרת המפרשים היסודיים, ראשונים ואחרונים, העשרת עולם המושגים ההלכתי והתלמודי ופיתוח יכולת למידה וניתוח עצמאית. תלמד מסכת בבא קמא, פרק שני.  
 
מסלול גמרא בקיאות ומחשבה - בהובלת הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג
 
לימוד מסכת בבא קמא, פרק החובל. נעמיק ונרכוש כלים בלימוד גמרא, דרך עיון בסוגיות המרכזיות העוסקות באדם שחובל בחברו, התחקות אחר שורשיהן בתורה שבכתב, ואחר התפתחויותיהן בדברי הראשונים. מטרת הלימוד להקיף את הנושאים השונים בפרק, להבין את הסברות השונות שנחשפות דרך המחלוקות השונות ולהגיע לרעינות שבבסיס הדינים השונים והדיונים השונים.

מתי? ימים שלישי וחמישי בשעות 9:00 - 13:30

מלגה: 5000$ לשנה. 

לפרטים

להרשמה

מערכת השעות של המדרשה

                                           

                                                  תוכנית לכל התארים

         תורה לשמה 

בראשות אסנת ברוורמן-שילה

    למי מיועד?

     תלמידות תואר ראשון ושני שלמדו במדרשה והשלימו את חובותיהן ללימודי היסוד ביהדות וחפצות להמשיך וללמוד תורה.                                                                                                                                                                                היקף:  ארבעה קורסים על פי בחירה אישית ולא יותר מיחידת זמן אחת של בית המדרש. בנוסף, שלושה מפגשים בערבים                במהלך השנה.

    מלגה: 5000 ₪

להרשמה 

למערכת השעות של המדרשה