תוכניות לכל התארים

במדרשה מתקיימים מסלולי לימוד מוגברים לסטודנטיות בכל התארים המעוניינות לגדול בתורה.

חלק ניכר מן התוכניות מזכות גם במלגה.

השתתפות בתוכניות נושאות המלגה מותנית בראיון קבלה.

היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו ע"י האוניברסיטה.

                                תכנית מתיבתא, מדרשה לבנות בר אילן

                 תוכניות לתואר ראשון

                 תוכנית לתואר ראשון ושני

                 תוכניות לתואר שני ושלישי 

                 תוכנית דוקטורנטיות

                 תוכנית תורה לשמה            

    

תכנית מתיבתא, מדרשה לבנות בר אילן