תוכנית תורה לשמה

  בראשות: אסנת ברוורמן-שילה

    למי מיועד?   תלמידות תואר ראשון ושני שלמדו במדרשה והשלימו את חובותיהן ללימודי היסוד ביהדות

                       וחפצות להמשיך וללמוד תורה. 

   היקף: ארבעה קורסים על-פי בחירה אישית, ולא יותר מיחידץ זמן אחת של בית המדרש.

          בנוסף, שלושה מפגשים בערבים במהלך השנה.                                  

      מלגה: 5000 ₪

להרשמה 

למערכת השעות של המדרשה