Academic Programs

תכניות לכל התארים

תכנית מתיבתא, מדרשה לבנות בר אילן

בית מדרש לתושב"ע - ספרא

למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לתלמידות בעלות רקע רחב בתורה שבע"פ המעונינות להמשיך ולהעמיק בלימוד יהדות ובלימוד עצמי מונחה. 

הקבלה לתכנית מותנית בריאיון אישי ומזכה במלגה
לתיאום ראיון אישי 
gilamazer@gmail.com

להרחבה על תכנית>>

 

 

 

תכנית  קרן תקווה למצטיינותתכנית מתיבתא, מדרשה לבנות בר אילן

בראש התכנית עומדת ד"ר טובה גנזל

למי מיועדת התכנית?
לסטודנטיות מצטיינות מכל התארים הנבחרות על-פי קריטריונים של מצויינות ומנהיגות כמקובל בקרן תקווה.
להרחבה על תכנית>>

 

 

תכנית ראשית-ע"ש נורמן וג'והן שטרנטל

בראש התכנית עומד הרב ישראל סמט

למי מיועדת התכנית?
לסטודנטיות לכל התארים שאינן בעלות רקע דתי ומעונינות לפגוש את עצמן ואת זהותן היהודית
להרחבה על תכנית>>

 

 

 

תכניות לתואר ראשון

תכנית מתכנית מתיבתא, מדרשה לבנות בר אילןתיבתא

בראש התכנית עומדות - ד"ר מירב (טובול) כהנא וד"ר נעמה סט

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לתלמידות המעוניינות בהעמקה ובלימוד יהדות ובלימוד עצמי מונחה. בתוכנית אפשרות לשלושה מסלולים שונים.ניתן להירשם לתכנית גם במסגרת לימודי תואר שני. התכנית מזכה במלגה
לפרטים נוספים על התכנית>>

 

תכניות לתואר שני

תכנית חותם, מדרשה לבנות, אוניברסיטת בר אילן תכנית חותם - לפיתוח מנהיגות נשית  חברתית ותורנית

בראש התכנית עומד הרב מתניה ידיד

למי מיועדת התכנית?
לסטודנטיות הלומדות לתואר שני או בשנתן האחרונה לתואר ראשון בעלות רקע קודם ביהדות.
הקבלה לתכנית מותנית בריאיון אישי
השתתפות בתכנית מקנה מלגה.
לפרטים נוספים>>

 

תוכנית בית מדרש חסידות, אוניברסיטת בר אילןתכנית בית מדרש לחסידות

בראש התכנית תעמוד ד"ר חנה הנדלר

למי מיועדת התכנית?
לסטודנטיות לתואר שני או ללומדות בשנה השלישית לתואר ראשון ומעוניינות להעמיק בתורת החסידות במסגרת המאפשרת לימוד יסודי ובלתי אמצעי באווירת בית מדרש. השתתפות בתכנית מקנה מלגה.
לפרטים נוספים>>

 

תכניות לתואר שלישי

תכנית הדוקטורנטיות  

בתמיכתם של מורדי וניקי כ"ץ

בראש התכנית עומד הרב ד"ר מיכאל אברהם
למי מיועדת התכנית?
לדוקטורנטיות מתחומי ידע שונים, דתיות ושאינן דתיות הרוצות להעמיק בלימוד הגמרא בעיון. התכנית כוללת לימוד סוגיות תלמודיות בהעמקה,

השתתפות בתכנית מקנה מלגה
לפרטים נוספים>>

 

מאמינות וחוקרות

בראש הסדנא עומדת ד"ר רבקה רביב  

למי מיועדת הסדנא?
לחוקרות מתחומי דעת שונים בתארים מתקדמים. הלימוד הוא סדנאי ומטרתו ליצור בית מדרש לומד ויוצר המפגיש בין השיח המחקרי לשיח האמוני 

השתתפות בסדנא מקנה מלגת עידוד
לפרטים נוספים>>