תכנית מתיבתא

תכנית מתיבתא, המדרשה לבנות, אוניברסיטת בר אילן

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לתלמידות המעוניינות בהעמקה ובלימוד עצמי מונחה
בראש התכנית עומדת - ד"ר מירב (טובול) כהנא רכזת הסטודנטיות- הרבנית נעמי שפירא

בתוכנית שלושה מסלולים שונים:

מסלול 20 ש"ש
הלומדות בו חייבות ב-10 קורסים שבועיים (20 ש"ש) במשך שנה הכוללים: שתי יחידות של סדר+שיעור, חברותא אחת והשתתפות בסמנריון מתיבתא,8 מפגשי ערב במהלך השנה ובשבת מתיבתא.
השתתפות מלאה במסלול זה מוכרת כ-7 נקודות זכות  במדרשה 
השתתפות במסלול זה מזכה במלגת לימודים שנתית ובמלגת קיום לפי המקובל במשרד החינוך

מסלול 16 ש"ש
הלומדות בו חייבות ב-8 קורסים שבועיים (16ש"ש) במשך שנה הכוללים שתי יחידות של סדר + שיעור, חברותא אחת והשתתפות בסמנריון מתיבתא 8 מפגשי ערב במהלך השנה ובשבת מתיבתא.
השתתפות מלאה במסלול זה מוכרת כ-5 נקודות זכות במדרשה
השתתפות במסלול זה מזכה  במלגה  לשכ"ל עד 8,000 ש"ח לשנה

 

מסלול 14 ש"ש (מיועד לבנות מדעים בלבד)
במשך השנה הכוללים שתי יחידות של סדר+שיעור, חברותא אחת והשתתפות בסמנריון מתיבתא 8 מפגשי ערב במהלך השנה ובשבת מתיבתא.  (הלומדות בו חייבות ב-7  קורסים  שבועיים (14 ש"ש
השתתפות מלאה  במסלול זה מוכרת כ-5 נקודות זכות  במדרשה
השתתפות במסלול זה מזכה במלגה לשכ"ל  עד 8,000 ש"ח לשנה