תוכניות המזכות במלגה במקביל לתואר האקדמי

במדרשה מתקיימים מסלולי לימוד מוגברים לסטודנטיות בכל התארים המעוניינות לגדול בתורה.

חלק ניכר מן התוכניות מזכות גם במלגה.

השתתפות בתוכניות נושאות המלגה מותנית בראיון קבלה.

היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו ע"י האוניברסיטה.                                           

  מתיבתא

  ספרא

  תוכנית גמרא - תוכנית דוקטורנטיות

  תורה לשמה

  בית מדרש לחסידות

  English Beit Midrash Program                                

  להרשמה