תוכנית הדוקטורנטיות ע"ש ד"ר מרדכי כ"ץ

בראשות: הרב ד"ר מיכאל אברהם

בתמיכתם של ד"ר מרדכי ז"ל וד"ר ניקי כ"ץ.

למי מיועד? דוקטורנטיות מתחומי ידע שונים המעוניינות בהעמקה בלימוד גמרא.

לא נדרש ידע מוקדם.

מסלול גמרא בעיון - בהובלת הרב ד"ר מיכאל אברהם

לימוד בדרך בית מדרשית הנותן ללומדות כלים לנתח סוגיה הלכתית עם מפרשיה, ולהבין את יסודותיה העיוניים ואת ההשלכות המעשיות. הכרת המפרשים היסודיים, ראשונים ואחרונים, העשרת עולם המושגים ההלכתי והתלמודי ופיתוח יכולת למידה וניתוח עצמאית. תלמד מסכת בבא קמא, פרק שני.  

מסלול גמרא בקיאות ומחשבה - בהובלת הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

לימוד מסכת בבא קמא, פרק החובל. נעמיק ונרכוש כלים בלימוד גמרא, דרך עיון בסוגיות המרכזיות העוסקות באדם שחובל בחברו, התחקות אחר שורשיהן בתורה שבכתב, ואחר התפתחויותיהן בדברי הראשונים. מטרת הלימוד להקיף את הנושאים השונים בפרק, להבין את הסברות השונות שנחשפות דרך המחלוקות השונות ולהגיע לרעינות שבבסיס הדינים השונים והדיונים השונים.

מתי? ימים שלישי וחמישי בשעות 9:00 - 13:30

מלגה: 5000$ לשנה. 

לפרטים

להרשמה

מערכת השעות של המדרשה