קרן תקוה - להיות אזרח בישראל

נושאי הלימוד:
סימנריון העוסק בממשק שבין יהדות והמרחב הציבורי במדינת ישראל, באמצעות לימוד ושיח של מקורות יהודיים ואחרים. במהלך הקורס תתבקשי להעביר רפרט על אחד מהנושאים אשר יידונו בקורס וכן להגיש נייר עמדה בנושא. 

ימי פעילות:
קורס שנתי שמתקיים מדי יום שלישי בשעות 10:00 – 11:30

הקבלה לתכנית מותנית בריאיון אישי ומזכה במלגת עידוד
 

לתיאום ראיון אישי התקשרי 03-5318270

לטופס הרשמה>> 
למאמר על קרן תקוה במדרשה>>