יצירת קשר

The Midrasha-Bar-Ilan

Ramat-Gan, 5290002
Israel 

Telephone: 972-3-531-8270
Fax : 972-3-7384025

biu.midrash@gmail.com