תוכניות לקהל הרחב

קורסים במדרשה 

לתלמידות שאינן סטודנטיות מן המניין

המדרשה פותחת את שעריה גם לתלמידות שאינן מן המניין.

נשים בכל הגילאים, מן השירות הלאומי ועד לגמלאיות שחשקה נפשן בתורה, מוזמנות להשתתף בשיעורי המדרשה. 

ימי לימוד לנשים (שומעות חופשיות)

תוכנית בית מדרש לחסידות

תוכנית לקראת כלה

תוכנית פוגשת יד אחות

זמן אלול

תוכנית חד שנתית Israel Experience 

השתלמות למורות

להרשמה