השתלמות מורות

השתלמות מורות

כל השיעורים במדרשה מזכים בגמול השתלמות. בכפוף לנהלי משרד החינוך.

הרישום לקורסים יתבצע ביחידה להשתלמות מורים.

לפרטים התקשרי: 03-5318270

להרשמה