תוכנית חד שנתית Israel Experience 

תוכנית חד שנתית Israel Experience 

בראשות הרב ארי קאהן

למי מיועד? מיועדת לסטודנטיות השוהות שנה בארץ ולומדות קורסים שונים באוניברסיטת בר אילן. 

הלימודים מתקיימים באנגלית