מר תמיר זקס

מר
תפקיד: 
מנהל המכון הגבוה לתורה
דוא"ל: