מנהל המכון הגבוה לתורה

Sacks Tamir

מנהל המכון הגבוה לתורה
Email
jonatan.gutman@biu.ac.il

Last Updated Date : 07/02/2024