ספר ויקרא כולו ערכים. כל פרק וכמעט כל פסוק חדורים ערכים.