מידע ושעות פתיחת הספרייה

ספריית המדרשה

שעות פתיחה: 

בתקופת הלימודים

א-ג 9:00 - 16:30

ד   11:00 - 18:30

ה   9:00 - 15:00

בחופשת סמסטר

א-ד 9:00 - 15:30

למידע, יעץ ולכל צורך שהוא, ניתן לפנות לספרייה בטלפון: 03-5317891

או במייל: yosefa.german@biu.ac.il