הרשמה ל"תוכנית דוקטורנטיות"

מלגאית נשיא המעוניינת  להרשם לתוכנית תמלא טופס הרשמה

 ותשלח קורות חיים לכתובת: biu.midrasha@gmail.com