קבלת קהל במשרד המדרשה

שעות הקבלה במשרד הן:

ימים א', ג' וד' 

בין השעות 11:30-14:00

בימים ב' וה'

בין השעות 9:00-11:00

בואי  בשלום!