המדרשה - במקביל לתואר

לימודים במקביל לתואר

המדרשה מציעה מגוון גדול של שיעורים בנושאי תנ"ך, גמרא, הלכה, מדרש, מחשבה וחסידות, וכן מאפשרת לימוד עצמי בחברותות בבית המדרש. הלימודים במדרשה מקנים נקודות זכות ביהדות אותם מחויבים לצבור כל הסטודנטים במהלך התואר. 
הלימודים כוללים 10 קורסים שנתיים המתפרסים על פני שלוש שנות הלימוד לתואר הראשון, להוציא את המחלקות המפורטות להלן:
-הפקולטה למדעי החיים, מדעים מדוייקים ובי"ס להנדסה 8 קורסים שנתיים.
-המחלקה לתושב"ע והפקולטה למשפטים 6 קורסים שנתיים.

סטודנטית המעוניינת ללמוד מעבר למכסה זו זכאית לעשות זאת ללא תשלום נוסף.  

קורסים כלליים – צבירה של 5 נקודות זכות מזכה בפטור של 2 נקודות זכות מקורסים כלליים.                               צבירה של 10 נקודות זכות במדרשה מזכה בפטור של 4 נקודות זכות מקורסים כלליים.

סטודנטיות הלומדות במדרשה יכולות לבחור בקורס פרונטלי, בקורס חברותא ובקורס המורכב מסדר ושיעור.

אשכולות - קורסים סמסטריאליים מקוונים העוסקים בממשק שבין תחום הלימוד האקדמי לבין עולם בית המדרש. ניתן לקחת לכל היותר שניים בשנה, כל אחת לפי תחומה. הקורסים ישלבו הוראה א-סינכרונית ויפגישו את הלומדות עם סוגיות מרכזיות בתחום ההתמחות שלהן. 

נושאי הקורסים: תורה ומשפט, הלכה, אתיקה ומדעי החיים, כלכלה, חברה והלכה, תורה ומדעי המדינה.

חברותא -  בקורס זה תבחר הסטודנטית ספר או נושא אותו היא רוצה ללמוד ובו תתמקד עם שותפה ללימוד במהלך הסמסטר. הלימוד בחברותא מתקיים בבית המדרש על שם שרה (סוזי) ונגרובסקי ע"ה. בכל יחידת זמן בה מתקיים לימוד בחברותא נמצא בבית המדרש משיב/ה האחראי על הלומדות. קביעת מטלת הסיום לקורס החברותא תעשה בסיכום עם המשיב והוא האחראי שהמטלה תיבדק. 

בנות שנה א' רשאיות לקחת קורס חברותא אחד בכל סמסטר.

סדר ושיעור - קורס המורכב משתי יחידות זמן. בראשונה לימוד מונחה בחברותא המהווה הכנה לשיעור ובשנייה שיעור. קורס זה נחשב לסטודנטית כשני קורסים וציון מטלת הסיום ירשם פעמיים, פעם כציון הסדר ופעם כציון השיעור. 

נפגשות- חברותא משותפת - סטודנטיות המעוניינות בלימוד בחברותא משותפת עם סטודנטיות מתוכנית ראשית.

מתי? יום ראשון 12:00 - 13:30

 

הרשמה למדרשה>>