בואי הרוח - לימוד תורה ביחד

בואי הרוח

מוזמנות לשבוע האחרון של לימוד תורה שבועי, לפני חזרה לשגרת לימוד

דווקא בימים אלה

המדרשה באוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכן 

ללימוד תורה ביחד

הלימוד מתקיים, מדי שבוע, עד לתחילת הלימודים

בימי שלישי ורביעי, בין השעות 15:00-10:00

בניין המדרשה (בניין 405)