השבוע במדרשה

אירועים במדרשה

ט"ו-י"ט בסיון 4/6-8/6

יום ראשון ט"ו בסיון 4/6, 18:00-14:00

כנס מיוחד ודיון סביב הסרט "הפנקס פתוח"!

בית מדרש ערב- מדרבנן

יום שלישי י"ז בסיון 6/6 בשעה 19:45

הרב איתמר בן יעקב

בנושא: 'אבנים גדולות' במלחמת יהושע, והאבנים הגדולות בחיינו.
עיון בפרק י' ביהושע