קול קורא-כתב העת -דרישה של המדרשה בר אילן

ב"ה

 

קול קורא

כתיבת מאמרים ע"י נשים לכתב העת 'דרישה'

המדרשה, אוניברסיטת בר-אילן

בשנים תשע"ו-תשפ"ב יצאו לאור חוברות 'דרישה' גיליונות מס' 5-1, כתב עת של המדרשה באוניברסיטת בר-אילן. בחוברות פורסמו מאמרים בתורה שבעל פה, שנכתבו ברובן ע"י נשים. לשמחתנו החוברות זכו לתגובות טובות מאד, והודפסו שתי מהדורות. ניתן לקרוא את המאמרים שפורסמו באתר המדרשה.

אנו מבקשים להמשיך ולהוציא מדי שנה גליון ובה מאמרים בתורה שבעל פה – משנה, גמרא, אגדה והלכה, מפרי עטן של נשים. המבוקש הוא שכתב העת ישמור על רמתו התורנית הגבוהה, שוות ערך בתוכן ובאיכות לשנתונים אחרים המצויים בשוק (כמו תחומין למשל). זה הוא רף גבוה ומאתגר, ובחוברות הראשונות עמדנו ברף זה. אנו מקווים שתהיה בשורה משמעותית בקיומו של כתב עת זה בתוך המרחב הגדול של הספרות התורנית המתחדשת. 

חברי המערכת הם מבין צוות המרצים והמרצות במדרשה. העורך הראשי של כתב העת הוא: הרב ד"ר יהודה זולדן. וחברי המערכת הם: הרב ד"ר מיכאל אברהם, ד"ר טובה גנזל, ד"ר מירב טובול-כהנא והרב יובל שרלו.

מאמרים ברמה תורנית גבוהה, כתובים לפי כללי הכתיבה המקובלים באקדמיה,בהיקף של עד 7000 מילים. יש לשלוח

לרב ד"ר יהודה זולדן- zoldanye@gmail.com

או לד"ר טובה גנזל- ganzelct@yahoo.com

יש לשלוח את המאמרים ע"פ כללי הכתיבה המקובלים באקדמיה, כל המאמרים עוברים שיפוט. היקף המאמרים הוא: 15-12 עמודי מחשב (7000-6000 מילים, כולל הערות שוליים), גופן 12, רווח שורה וחצי.

מועד הגשת מאמרים עד ר"ח ניסן תשפ"ב (2.4.22).

 

 

בברכה והצלחה גדולה במשימה החשובה,

הרבנית ד"ר לאה ויזל

ראש המדרשה