"לגדול בתורה, לגדול באקדמיה" שיח מרצות המדרשה

The English follows the Hebrew

"לגדול בתורה, לגדול באקדמיה" שיח מרצות המדרשה, אוניברסיטת בר אילן.

עשרות סטודנטיות התכנסו למפגש זום בו שיתפו הרבנית ד"ר לאה ויזל, ראש המדרשה, ד"ר מירב סויסה, מרצה במדרשה וד"ר שפרה מישלוב, מרצה במדרשה ומנהלת הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי בפקולטה למשפטים, במסלול חייהן המשלב בין אקדמיה, תורה, התפתחות מקצועית ומשפחתית.

מירב שיתפה בחיבור ללימוד מגיל צעיר , אך בבחירה מודעת בתורה מחוברת לחיים, גם בזמנים של צמצום הלימוד מספר, שפרה הדגישה את להט הלימוד שבער בה מגיל צעיר, להט שעורר בעבר  'הרמת גבה' מהסביבה והפך בהמשך השנים  ללגיטימי וטבעי. לאה שיתפה בהפריה, כמו גם באתגרים המורכבים , שנולדו מהמפגש שבין עולם התורה לעולם המשפט המודרני והאתיקה.

כולן תיארו חוויה מבורכת של עושר ומשמעות לצד צורך בכנות וחישוב מדויק מה מתאים לכל אחת בכל תקופה של חיים.

"The Lecturers discussion" series:

"Growth in Torah and Academia" : Tens of students attended this panel on Zoom  with  Rabbanit Dr. Lea Vizel, Head of the Midrasha;  Dr. Merav Suissa, a Midrasha lecturer and Dr. Shifra Mishelov, a Midrasha lecturer and Head of the Civil Legal Aid Clinic, part of the Law Faculty at Bar-Ilan. They discussed different aspects in the paths their lives took and how they were able to combine them all - Torah, Academia, self development and Family; 

  • ( Merav shared how she was interested in learning from a young age- consciously learning Torah as it applies to life. Shifra shared how her love for Torah learning from a young age "raised quite a few eyebrows", but it has become more acceptable over time. Leah spoke about the challenges between the Torah world and the world of modern law and ethics.  They all shared how they greatly benefitted from their chosen paths and how they managed to incorporate all the different aspects at different stages of life.

   

תאריך עדכון אחרון : 08/09/2022