הודעות ועדכונים בשל המצב

הלימוד במדרשה עובר ללמידה מקוונת מהמחשב, הנחיות מפורטיות נשלחו במייל.

בנות שמתקשות בהפעלת המערכת או ברישום לקורסים מוזמנות לשלוח מייל למשרד המדרשה biu.midrash@gmail.com.

לשירותי הספרייה - ניתן ליצור קשר במייל germany@biu.ac.il

נוכחות

היעדרות בשל הנחיות קורונה- יש למלא את הטופס בקישור ולשלוח למרצים

הצהרה על היעדר נוכחות