כנס יצחק ברויאר הגות ומעש - כ"ד באייר תשע"ו (01/06/2016)