אחראית אירועים ופרסומים

קליגר אילנה

אחראית אירועים ופרסומים
טלפון
דוא"ל
ilana.kliger@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 07/02/2024