אחראית אירועים ופרסומים

גב' אילנה קליגר

טלפון: 
דוא"ל: