תכנית ספרא - בית מדרש לתושב"ע

התכנית מיועדת לסטודנטיות בתואר שני או בסיום התואר הראשון בעלות רקע נרחב בלימודי תושב"ע.

התכנית כוללת לימודי גמרא והלכה מורחבים ומעמיקים, לימוד בית מדרשי בחברותות, בסדרים ובשיעורים.

צוות המורים כולל את: הרב דוד בס, הרב אהרן כ"ץ,  הרב ד"ר מאיר ליכטנשטיין וד"ר נעמה סט.

התכנית מתקיימת בימי רביעי בין השעות 19:30-8:00 (ניתן להמיר שני קורסים של יום רביעי בסדר ושיעור בהלכה עם הרב כ"ץ בימי שני בבוקר).

השתתפות בתכנית המלאה מזכה את תלמידות תואר ראשון במלגה של 7,500 ש"ח.  

ואת תלמידות תואר שני במלגה של 10,000 ש"ח. 

להרשמה>>>