מלגת כתיבה ע"ש אתאל ליפשיץ ז"ל

המדרשה מזמינה אותך

לכתוב עבודה בנושא תורני שייבחר על ידך

בהנחייתו/ה של מרצה מצוות המדרשה

 

חמש העבודות הנבחרות

תזכינה בפרס של 2000 ₪ כל אחת

זו ההזדמנות שלך להעמיק בנושא תורני המעניין אותך, ולקבל ליווי והנחייה בכתיבה.

 

*העבודה תיחשב כמטלת סיום קורס באחד הקורסים בו את משתתפת

**הפרס נתרם על ידי משפחת ליפשיץ לזכרה של אתאל ז"ל

 

אנו רואים בתחרות הכתיבה "וכתבתן..." לזכרה של אתאל ליפשיץ ז"ל הזדמנות עבורך להתנסות בכתיבה בהירה ומדויקת בנושא תורני. עליך לבחור נושא שמעניין אותך, לפנות למרצה על פי בחירתך ולבקשו/ה להנחות אותך בכתיבת העבודה. ייתכן שהמרצה כבר מנחה מספר עבודות ולא יוכל להנחות אותך. אם זה המצב אנא פני למרצה אחר או התייעצי עם מרכזי העבודות בנושאים השונים

ד"ר חנה הנדלר – מרכזת עבודות בחסידות

הרב מתניה ידיד – מרכז עבודות בגמרא

הרב אהרון כ"ץ – מרכז עבודות בהלכה.

ד"ר איילת סיידלר – מרכזת עבודות בפרשנות תנ"ך

אסנת ברוומן שילה – מרכזת עבודות בתנ"ך

 

להלן הדרישות לכתיבת העבודה

  • נושא העבודה

העבודה תוגש בתחומי הקורסים הניתנים במדרשה ובתחומים הנושקים להם. היא יכולה להתבסס על נושא שמעניין אותך או לשקף תהליך לימודי של הכותבת - לימוד דף יומי, לימוד פרק יומי, אינטגרציה בין שיעורים ששמעה במדרשה וכדו'...

  • תוכן העבודה והיקפה  

העבודה תכלול ניתוח עצמאי של מקורות, הסקת מסקנות והצגת סיכום כולל של הדיון במקורות. העבודה תשקף כתיבה עצמאית ולא סיכום או העתקת מקורות שונים.

העבודה תכלול ציונים של המקורות הביבליוגרפיים עליהם הסתמכת וכן והערות שוליים במידת הצורך.   

היקף העבודה ינוע בין 8 ל 12 דפים מודפסים בפונט בגודל 12 וברווח של 1.5.

.שלבי כתיבת העבודה

שלב ראשון  - עליך לסכם תאריך יעד עם המנחה של העבודה להגשת הצעה לנושא העבודה, היקף החומרים שידונו בה וראשי הפרקים שלה. ההצעה הראשונית תוגש לא יאוחר מכ"ט אייר תשע"ח (14.5.18)

המרצה ישיב את ההצעה עם תיקונים. קיימת אפשרות שבשלב זה ההצעה תיפסל. במקרה זה את רשאית להציע נושא אחר.  

שלב שני – לאחר קבלת ההצעה ייקבע תאריך בו תוגש טיוטה ראשונית לא יאוחר מכ"ד סיון תשע"ח (7.6.18).

המרצה יבדוק, יעיר ויגיש לתיקונים.

שלב שלישי  - מסירת העבודה הסופית – לא יאוחר מכ"ב תמוז 5.7.18  שבועיים לאחר סיום הלימודים.

  • בדיקת העבודות ומתן פרס

ועדה שתורכב ממספר מרצים תקרא את העבודות שיוגשו ותדרג אותן על פי פרמטרים שיקבעו מראש.

הודעה על זכייה בתחרות תימסר שבועיים לאחר התאריך האחרון למסירת העבודה ולא יאוחר מ ז אב תשע"ח (19.7.18). בהסכמת משפחת ליפשיץ סכום הזכייה יועבר אליכן בסמוך לזכייה.  

הזכייה מחייבת את השתתפותך בטכס לרגל הזכייה שיתקיים בתכנית אלול תשע"ח. בטכס זה תתבקשי להציג בקצרה (2-3 דק') את נושא עבודתך ולשתף בדברים הקשורים בחווית הכתיבה.

מצורפים הקריטריונים לפיהם תנוקד העבודה. אנא היעזרי בהם במהלך עבודתך.

בהצלחה!!!!

צוות המדרשה

  • קריטריונים לבדיקת העבודה

היקף החומר שנסקר בעבודה                         20 נק' 

רמת הדיון במקורות                                    35 נק'

יכולת ניסוח בהירה ומקוריות                        15 נק'

איכות הסקת המסקנות והצגת הסיכום לעבודה 30 נק