יעל שלוסברג

Ms. Yael Shlosberg

דוא"ל
yshlos6@gmail.com
תחומי עניין

Tanach, Midrash and Agaddah.The world of the Tanaic and Amoraic sages in Agaddah.

She is currently working on the establishment of the first Tanaic museum , in the city of Lod.


 

    קורות חיים

    Yael was nominated as the top teacher in the Midrasha

    רצ"ב קורות חיים for cv read here

    Last Updated Date : 13/09/2022