Midrasha's Newsletters

 

  Midrasha's Adar Newsletter 12

 

 

 

Midrash's Channukah Newsletter 11           

 

 

 

 

 Midrash's Rosh Hashana   Newsletter 10

 

 

 

 

Midrasha's Pesach Newsletter 9

 

 

 

 

 

Midrasha's Channukah Newsletter 8

 

 

 

 Midrasha's Rosh Hashana Newsletter 7

 

 

 

 

 

 Midrasha's Pesach Newsletter 6

 

 

 

 

 Midrasha's Hanukkah Newsletter 5

 

 

 

 

 

 Midrasha's Rosh Hashana Newsletter 4

 

 

 

 

גיליון מס' 3

מבזק ידיעות - פסח
 לינק לניוזלטר>>

 

 

 

גיליון מס' 2

מבזק ידיעות - חנוכה
לינק לניוזלטר>>

 

 

 

גיליון מספר 1ניוזלטר המדרשה- גיליון מס' 1

מבזק ידיעות - ראש השנה
לינק לניוזלטר>>

 

 

 

 

 

היצטרפי לרשימת תפוצה של המדרשה וקבלי עדכונים מן המדרשה ומבית מדרש ערב לתיבת הדואר שלך:
לינק לטופס הרשמה לניוזלטר