Rabbi Israel Samet

CV

Head of the Reishit Program and Rav of the Garin Torani Lod 

ראש תוכנית "ראשית"  במדרשה ורב הגרעין התורני בלוד 

קובץ קורות חיים

Research

תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל.

מרבה לעסוק בקשר עם סוגי ציבור שונים, בעיקר בקשר בין חילוניים ודתיים.