יום עיון לשומעות החופשיות.

11/02/2015 - 09:00 - 15:00
הרשמה לכנס: