הפרשת חלה לתכנית ראשית

13/01/2015 - 10:00 - 12:00