יום עיון- שמיטה מה זה אומר לי?

04/01/2015 - 10:00 - 15:30